Sch├╝tzengilde Frehne/Meyenburg e.V.

Mittelstr. 22
16945 Meyenburg